ห้องภาพกิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  • 29 พฤศจิกายน 2565
  • 22:28:34
  • 84

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00น. ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่มาศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม