ห้องภาพกิจกรรม

การประชุม คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 / 2563

  • 29 ธันวาคม 2563
  • 21:59:15
  • 339

การประชุม คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 / 2563 วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม