Generic placeholder image

  

โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อเข้าสู่การขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQR)
18 ธันวาคม 2563 4:04:15 PM 27
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
12 ธันวาคม 2563 3:41:45 PM 26
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<
ม.นครพนม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงโดยมี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นองก์ประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธี ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งเป็นวัดในพื้นที่มหาวิทยาลัยนครพนม
29 พฤศจิกายน 2563 3:22:00 PM 51
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<
read more

read more

read more

read more

Faculty of Liberal Arts and Science - ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม