new588

b001

b002

e56
bb99
240257

  reg13
mail
news13npuban

4
3
2
1


B003

  • 0
  • 1
prev
next

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้อง

News image

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ะหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2558 คณะศิลปสาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ห้องพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ...

อ่านเพิ่มเติม

ทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ ประจำปี 2558

News image

ภาพบรรยากาศทำบุญปีใหม่เลี้ยงพระประจำปี 2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ หอประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบ

News image

ภาพบรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 (วันซ้อมใหญ่-วันจริง) เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมยงใจยุทธ ...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศการซ้อมรับปริญญาบัตร(วันแรก)

News image

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 (วันแรก) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาน้องใหม่ เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปี

News image

กีฬาน้องใหม่ เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามกีฬาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมงานลอยกระทอง ของนักศึกษา คณะศิลปศ

News image

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานลอยกระทอง ของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี2557 เมื่อวันที่ 5 พฤษจิกายน 2557 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการนครพนมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข 4

News image

โครงการนครพนมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข วันนี้ (4 พ.ย. 57) เวลา 08.30 น. นายมาโนช สุวรรณสาร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการนครพนมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสัมมนากลางปี นักศึกษาหลักสูตรครุศ

News image

กิจกรรมสัมมนากลางปี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 5 พฤษศจิกายน 2557 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม


B004


 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับสำรอง ที่จะต้องมารายงานตัววันที่ 14-16 ม.ค. 2558 รายละเอียด  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตารมสัญญา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงกลุ่มจังหวัดสนุก ประจำปีการศึกษา 2558
 รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ รายละเอียด 
 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศตารางห้องสอบ จังงหวัดสนุก 8-9 ธ.ค. 57 (สำหรับอาจารย์)  เอกสารแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การกำหนดวันและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557  เอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2557 รายละเอียดแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แจ้งยอดการโอนเงินโครการวิจัย งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดแนบ 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการคลีนิคเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                                    อ่านข่าวประกาศย้อนหลัง

 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาและเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  เอกสารแนบ  
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ" วิจัย ประจำปี 2558   เอกสารแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนแบบบรรยาย ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนแบบโปสเตอร์ ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                        อ่านข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน ย้อนหลัง

 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มรัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ฯ) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มหลักสูตรและนวัตกรรม) เอกสารแนบ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มบริหารการศึกษา) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย แบบบรรยาย (กลุ่มบริหารการศึกษา) เอกสารแนบ  

 


                                                                                                                            อ่านข่าวอบรม/สัมมนาย้อนหลัง

  คู่มือ TS IS Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประกาศ ชำระทำเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Download 
  ตารางเรียนปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น8 Download 
  สมุดประจำตัวนิสิต ล่าสุด 54 Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


                                                                                                              อ่านข่าวนักศึกษา/ทุนการศึกษาย้อนหลัง